9. ledna 2017

Česká firma dodá finským celníkům informační systém za víc než půl miliardy

09. 01. 2017, Praha – Česká softwarová společnost Solitea Business Solutions (SBS) dodá a zajistí provoz nového celně-deklaračního informačního systému pro finskou celní správu (TULLI). Objem zakázky dosahuje bezmála 600 milionů korun a je největším exportem obdobných IT služeb českou softwarovou firmou do zahraničí.

Z vítězství v náročném tendru máme radost, finská TULLI patří mezi nejrespektovanější celní správy světa. Světová banka ji v roce 2016 označila za 4. nejlepší na světě z celkově zkoumaných 160 celních správ,“ komentuje úspěch CEO SBS Petr Franc.

Na systému se bude podílet široký tým o desítkách expertů z české i finské strany, kteří budou krom rozsáhlosti projektu čelit i vysokým nárokům na bezpečnostní opatření. Cílem je implementovat do roku 2020 informační systém podle nové celní legislativy EU, maximálně automatizovat celní procesy a v následujících letech zajistit novému systému podporu a údržbu.

Průběh výběrového řízení

Projekt nového celně-deklaračního systému byl dlouhodobě a pečlivě připravován a výběr dodavatele probíhal formou vícestupňového soutěžního dialogu. Díky tomu se zadavatel detailně seznámil s know-how, řešením a zázemím jednotlivých uchazečů a postupně získal informace o jejich silných a slabých stránkách. Svá zjištění promítal do konečného znění zadávací dokumentace a nakonec vybral dodavatele s nejlepšími předpoklady pro úspěšnou realizaci zadání.

Před zahájením nabídkového řízení byl proveden průzkum trhu a mohli jsme předvídat, že zadávací řízení může vyhrát i jiný než finský dodavatel. Věděli jsme, že žádná z finských společností ještě nevytvořila komplexní informační systém celního řízení v souladu s referenčními standardy," zdůrazňuje projektový manažer TULLI Leila Lappalainen.

První fáze soutěže začala v listopadu 2015 a jejím cílem bylo sestavení shortlistu, seznamu firem plnících požadované kvalifikační předpoklady - mimo jiné prokazatelně hluboké zkušenosti s celní problematikou a splnění přísných požadavků v ekonomické, personální a organizační oblasti. Náročná kvalifikační kritéria splnily nakonec jen dvě firmy ze všech přihlášených. Konkurentem SBS byla jedna z největších skandinávských IT firem.

V druhé fázi soutěže se zadavatel detailně zajímal o nabízené řešení, seznámil se s členy řešitelského týmu, jejich odbornými znalostmi, s postupy firmy při vedení projektů, vývoji softwaru, poskytování podpory informačních systémů a v neposlední řadě se schopností splnit náročné bezpečnostní požadavky. Na základě jednání s oběma uchazeči zadavatel sestavil konečnou verzi zadávací dokumentace a vyzval oba uchazeče k podání finálních nabídek.

Na konci října 2016 vyhodnotil zadavatel nabídku společnosti Solitea Business Solutions jako nejvhodnější. Smlouva s finskou celní správou na téměř 22 milionů EUR byla podepsána 14. 12. 2016.

Pro nás nebylo překvapením, že výběrové řízení vyhrála česká společnost. Požadovali jsme po dodavateli prokazatelné zkušenosti a Solitea má dobré reference i silné odborné znalosti v oblasti celního řízení. Podobný systém je již používán v České republice," říká CIO TULLI Anu Autio.

Připravovaný informační systém 

Majoritní část projektu dodá Solitea Business Solutions, finsky mluvící experty a informace týkající se specifik finského prostředí pak zajistí jako subdodavatel společnost Fujitsu Finland. Vedle toho bude na projektu pracovat i další česká firma Transoft, která je dlouholetým partnerem SBS pro specifickou část celního systému.

Dodávaný systém bude postaven na technologiích firmy Microsoft a má nahradit stávající technologicky heterogenní informační systém novým integrovaným a technologicky homogenním řešením. Postupně budou implementovány vzájemně propojené klíčové systémy pro jednotlivé celní režimy pro dovoz, vývoz a tranzit zboží silniční, železniční, leteckou a v případě Finska i rozšířenou námořní přepravou. Dále bude dodána řada podpůrných systémů, jako například Kvóty (ochrana hospodářských zájmů země prostřednictvím omezení množství dovezeného/vyvezeného určitého druhu zboží), Surveillance (speciální dohledy nad předem vydefinovaným druhem zboží) nebo Systém pro výpočet celního dluhu (clo, DPH, spotřební daň).

Solitea Business Solutions a celní agendy

Pro Solitea Business Solutions je IT podpora celních agend klíčovou specializací a má s ní více než 20 let zkušeností v mezinárodním měřítku. SBS realizovala projekty pro celní správy České republiky, Srbska a Turecka. V oblasti celních systémů disponuje uceleným řešením pokrývajícím klíčové části celně-deklaračního procesu (dovoz, vývoz, tranzit) včetně podpůrných systémů. Díky dlouhodobé spolupráci s českou celní správou (která patří mezi aktivní evropské členy v implementaci eCustoms systémů a velmi dbá na provázanost a automatizaci všech procesů), má SBS zkušenosti s řešeními, které se v některých jiných zemích EU teprve budou implementovat. Příkladem takového systému je plně automatizovaný systém dovozu, který Celní správa České republiky implementovala jako jedna z prvních zemí v Evropě. Díky této iniciativě má SBS – jako jedna z mála IT firem v Evropě – zkušenosti i s tímto řešením. SBS věří, že právě komplexní zkušenosti a kvalita dodávaných řešení hrály jednu z klíčových rolí při výběru jejich společnosti jako dodavatele řešení ve Finsku.

Zpět do sekce Média