Menu

Produkty

Náš softvér sa stal v regióne synonymom ERP a HR systémov.
Neustále totiž sledujeme a plníme skutočné potreby zákazníkov.

Systémy pre riadenie podniku (ERP)

účtovný softvér

Systémy a služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov (HR)

Business Intelligence (BI)

Predajné systémy a pokladničný hardvér (POS)

Zakázkové projekty