Menu

Referencie

Mnohí zo státisícov našich zákazníkov rástli spoločne s nami. Bez nich by sme neboli tam, kde sme teraz. 110% starostlivosť preto venujeme každému z nich. Vždy.

Komerčné spoločnosti

SCANIA
ČEZ Energetické produkty
PRO-BIO
AgroBio
Altisport
ČLPR
KTM Fahrrad GmbH
Bandi Vamos
GroupM
PayLife
Rupp Käse
Veletrhy Brno, a. s.
ČSOB a.s. Slovenská republika
VMD Drogerie
ČEDOK a. s.

SCANIA Manažérsky informačný systém

WWW

Pre spoločnosť Scania vybudovala Solitea Business Solutions jednotnú platformu pre prezentáciu a komunikáciu kľúčových ukazovateľov spoločnosti, akými sú napríklad EBIT, tržby z predaja produktov a služieb, trhový podiel v porovnaní s konkurenciou alebo pohľadávky a záväzky.

Dodané riešenie poskytuje centrálnu platformu pre zobrazenie a analýzu konsolidovaných výkonnostných ukazovateľov, ktoré využívajú manažéri na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti Scania v celej strednej Európe.

Hľadali sme partnera pre dlhodobú spoluprácu, ktorý pochopí naše potreby a presvedčí nás o svojich kompetenciách. Riešenie, ktoré nám spoločnosť Solitea Business Solutions dodala, označila expertná skupina za jasného víťaza. A v priebehu implementácie ostrej verzie dokázal tím Solitea Business Solutions pomyselnú latku posunúť ešte vyššie. Pavel Křepela, projektový manažér Scania CER

ČEZ Energetické produkty Money S5 pomáha rekultivovať krajinu, Cígler Software

WWW

Kľúčovou požiadavkou spoločnosti ČEZ Energetické produkty bol prenos dát do systému SAP. Vďaka nasadeniu ERP Money S5 je tento prenos extrémne rýchly. Systém navyše zautomatizoval všetky potrebné funkcie a spoločnosti umožnil sledovať napríklad ziskovosť alebo ekonomickú výhodnosť plánovaných akcií, vrátane predbežného odhadu.

Prostredníctvom XML prenosu je systém Money S5 prepojený s CRM aplikáciou Leonardo, s ktorou si vymieňa informácie týkajúce sa napríklad adresára odberateľov, objednávok alebo faktúr. Variabilitu systému Money S5 je možné vidieť takisto vo funkciách pripravených na mieru, ako je napríklad nadstavbový modul Konsolidácia účtovníctva, ktorý vytvára reporty pre súhrnnú evidenciu skupiny ČEZ. Vďaka Money S5 navyše začala spoločnosť ČEZ Energetické produkty ako prvá zo skupiny ČEZ Využívať faktúry exportované zo systému.

S Money S5 sme získali najlepší možný nástroj, ktorý úplne splnil naše očakávania. A za prívetivú cenu. Ani naše počiatočné obavy z vysokých nárokov na prenosy dát medzi systémami sa nepotvrdili – všetko je buď plne automatické, alebo stačí operáciu iba potvrdiť stlačením jedného tlačidla. Radi spomíname aj na príjemnú implementáciu. Konzultanti na naše požiadavky reagovali vždy rýchlo. Money S5 je intuitívny program a práca s ním je úplne jednoduchá. Rozhodne by som nemenil. Pavel Šléška, riaditeľ spoločnosti

PRO-BIO ERP systém Money S5 zefektívňuje výrobu aj predaj biopotravín, Cígler Software

WWW

Nový ERP systém musel okrem štandardných funkcií uspokojiť aj špecifické požiadavky vychádzajúce z podnikania v potravinárskej výrobe a výrobe BIO produktov. Patria medzi ne napríklad:

 • Sledovanie objemu a pôvodu surovín.
 • Napojenie na systém EDI zaisťujúci komunikáciu s obchodným reťazcom.
 • Import a spracovanie objednávok prijatých z firemného e-shopu.
 • Funkciu pre rýchle a efektívne odosielanie zásielok.
 • Detailnú evidenciu výrobného procesu vrátane možnosti spätného dohľadania šarží.

ERP systém Money S5 je pre našu spoločnosť kľúčový. Pomáha nám totiž riešiť dlhodobé požiadavky na sledovanie procesu výroby biopotravín. Musím taktiež pochváliť výbornú spoluprácu pri implementácii. Pracovníci Cígler Software sa o naše požiadavky zaujímali a boli pripravení hľadať riešenia. Pri riešení čiastkových problémov nám pomáhali aj ich metodické rady. Ing. Karel Matěj, konateľ spoločnosti PRO-BIO

AgroBio Money S5 pomáha s vernostným systémom i e-shopom, Cígler Software

WWW

Väčšiu bezpečnosť dát vďaka databázovému serveru MS SQL, príjemné užívateľské prostredie alebo napríklad okamžitý prístup k informáciám potrebným pre riadenie podniku. To sú niektoré výhody, ktoré prinieslo spoločnosti AgroBio zavedenie ERP systému Money S5.

Vďaka nadštandardnej otvorenosti Money S5 sa systém ľahko prispôsobil konkrétnym požiadavkám firmy. Pracovníci Cígler Software preto napríklad vyvinuli komunikačný mostík na prepojenie objednávkového systému s e-shopom alebo dodali modul vernostného programu. Klient v ňom môže pracovať s bodmi a zákazníckymi účtami a súčasťou je i správa katalógu s darčekmi alebo čerpanie odmien. Všetko navyše uľahčuje automatická aktualizácia stavu konta.

Na Money S5 najviac oceňujem, že je otvorený, môžeme doňho presunúť dáta z iných zdrojov a že nám poskytuje podklady pre vyhodnocovanie a efektívne manažérske rozhodovanie. Veľmi dobre prebehla tiež implementácia. Potrebovali sme pri nej spolupracovať aj s výrobcom e-shopu a objednávkového systému a profesionalita i znalosti pracovníkov spoločnosti Cígler Software všetko uľahčili. Ing. Tomáše Nábělka, konateľ a obchodný riaditeľ AgroBio

Altisport Altus Vario v jednom z popredných internetových obchodov s oblečením, Altus Software

WWW

Altisport patrí medzi najoceňovanejšie internetové obchody v Českej republike a pravidelne obsadzuje popredné priečky v hodnotení kvality a popularity e-shopov. Informačný systém Altus Vario využíva na riadenie všetkých firemných procesov.

Altus Vario tak spoločnosti pomáha s komplexnou správou obchodných činností od vedenia skladu a evidencie tovaru až po jeho odoslanie a fakturáciu. Altisport v systéme Altus Vario spracováva taktiež všetky mzdy a účtovníctvo. Systém je, samozrejme, plne prepojený s e-shopom.

ČLPR Český lodní a průmyslový registr, Altus Software

WWW

Český lodní a průmyslový registr, spol. s r.o. patrí medzi najväčšie certifikačné spoločnosti v Českej republike. Informačný systém Altus Vario využíva ako pre ekonomickú a obchodnú agendu, tak aj pre sledovanie zákaziek – certifikovaných spoločností.

Altus Software pre zjednodušenie tejto činnosti navrhol aj špeciálne zákazkové riešenia, ktoré spoločnosti uľahčujú napríklad vypočítavanie provízií.

KTM Fahrrad GmbH Data Systems Austria

KTM Fahrrad GmbH je svetoznámy výrobca bicyklov so sídlom v hornorakúskom Mattighofene. Zamestnáva cez 300 pracovníkov a ročne vyrobí takmer 200 000 bicyklov, ktoré sa vyvážajú do viac ako 50 krajín.

Spoločnosť používa ERP systém JET Orbit, ktorý zefektívňuje výrobu i riadenie skladu. Navyše je úplne prepojený s finančným účtovníctvom JET REWE. 

ERP JET Orbit sme zaviedli už pred 7 rokmi a za celý ten čas sme vo firme nezaznamenali jediný problém, ktorý by sme práve s pomocou tohto systému úplne nevyriešili. Georg Leberbauer, vedúci úseku IT,
KTM Fahrrad GmbH

Bandi Vamos Altus Vario riadi sieť predajní značkovej pánskej spoločenskej módy Bandi, Altus Software

WWW

 Bandi Vamos využíva informačný systém Altus Vario ku kompletnému vedeniu podnikovej agendy vrátane spracovania účtovníctva a miezd. V jednotlivých obchodoch potom používa modul Predajňa. Vďaka jeho jednoduchému ovládaniu a prepojeniu s informačným systémom v ňom zamestnanci Bandi Vamos ľahko riešia ako predaj a výdaj objednaného oblečenia, tak aj reklamácie.

Vďaka webovým službám, ktoré patria medzi možné riešenia softvéru Altus Vario, je systém prepojený i s e-shopom spoločnosti. Firma tiež ocenila široké možnosti Varia, ktoré umožňujú evidovať mnoho farebných či veľkostných variantov tovaru.

GroupM Altus Vario zabezpečuje finančné operácie u lídra trhu v oblasti marketingu a reklamy, Altus Software

WWW

Spoločnosť GroupM patrí medzi svetových lídrov v oblasti marketingu a reklamy. Súčasťou tejto mediálnej skupiny sú v Českej republike firmy MediaCom Praha, MindShare, H1.cz a MEC Czech. Informačný systém Altus Vario zabezpečuje pre GroupM a jej české spoločnosti zaistenie finančných operácií a komplexné spracovanie účtovnej agendy.

 

Kvôli špecifickému zameraniu týchto firiem pripravil Altus Software komunikačné mostíky, ktoré zaisťujú prepojenie so špeciálnymi systémami pre mediálne agentúry (napr. Buying alebo Sugar). Spoločnosti tak majú k dispozícii podrobné dáta týkajúce sa obchodných prípadov, vrátane sledovania nákladovosti jednotlivých zákaziek.  

PayLife Data Systems Austria

WWW

PayLife je najväčším poskytovateľom kartových služieb v Rakúsku. Zodpovedá za servis približne 68 000 bankomatov a 15 000 platobných terminálov, spravuje viac než 1 330 000 aktívnych platobných kariet.

Spoločnosť PayLife dlhodobo spolupracuje s Data Systems Austria. Využíva napríklad ERP JET ORBIT pre fakturáciu a modul JET FIBU na uľahčenie finančného účtovníctva. Vyhľadávanie, správu dokumentov a dokladov užívateľom zjednodušuje JET DMS a pre nákup firma využíva portálové riešenie JET Enterprise.

JET ERP je nielen hlboko integrované komplexné riešenie, ale zároveň otvorený a flexibilný systém umožňujúci prepojenie so softvérom tretích strán. Systém je navyše užívateľsky veľmi prívetivý a všetky informácie sú prehľadne a prakticky usporiadané. Karin Kny, vedúca skupiny Schvaľovanie a fakturácie, Pay-life Banka GmbH

Rupp Käse Data Systems Austria

Akciová spoločnosť Rupp Käse je najväčším výrobcom syrov v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko. Má viac ako 100 ročnú tradíciu a väčšina akcií stále patrí členom rodiny Rupp.

Spoločnosť využíva systémy JET ORBIT a JET REWE od Data Systems Austria, ktoré jej pomáhajú s riadením všetkých podnikových procesov od výroby cez skladové hospodárstvo až po účtovníctvo.

Veletrhy Brno, a. s. Vema

WWW

Spoločnosť Veletrhy Brno, a. s. využíva personálny systém Vema od roku 2010, kedy naň prešla zo systému SAP. Postupne začala používať prakticky všetky aplikácie Vema, s ktorými pracuje pomocou služby V4 Cloud.

Veletrhy Brno využívajú napríklad aplikácie Mzdy, Personalistika, Systemizácia alebo Vzdelávanie. Hladkú synchronizáciu medzi lokálnou Active Directory a Personalistikou zaisťuje aplikácia Adresárové služby. Súčasťou riešenia dodaného spoločnosťou Vema, a.s. je tiež personálny portál, do ktorého má prístup všetkých 500 zamestnancov spoločnosti Veletrhy Brno.

ČSOB a.s. Slovenská republika Vema

WWW

Spoločnosť ČSOB a.s. Slovenská republika zamestnáva 2 600 pracovníkov a produkty Vema, a.s. používa od roku 2008, kedy začala pracovať s aplikáciami Mzdy a Personalistika. O jej spokojnosti svedčí aj to, že postupne rozšírila portfólio využívaných služieb o ďalšie produkty firmy Vema, a.s.

V súčasnosti tak pracuje aj s aplikáciami ako napríklad Systemizácia, Vzdelávanie, Dochádzka alebo personálny portál. ČSOB a.s. Slovenská republika využíva tiež Workflow pre podporu personálnych procesov, ako je napríklad aplikácia pre plánovanie dovolenky.

VMD Drogerie Money S5 a Predajňa SQL pomáhajú pri maloobchodnom a veľkoobchodnom predaji drogistického tovaru, Cígler Software

WWW

Zrýchlenie práce alebo jednoduchšie získavanie pravidelných zákazníkov. To sú niektoré výhody, ktoré spoločnosti VMD Drogerie priniesla implementácia ERP Money S5. Vďaka prepojeniu systému s e-shopom spoločnosť vždy pozná aktuálny stav všetkých skladov a môže jednoducho prevádzať tovar medzi kamennými predajňami a centrálnym skladom.

Veľký prínosom je i prepojenie Money S5 s pokladničnou aplikáciou Predajňa SQL. Jej ovládanie cez dotykové monitory zrýchlilo predaj a napojenie na terminály s automatickou komunikáciou eliminovalo chyby obsluhy. Centrálne riadenie všetkých pokladní zase zjednodušilo prípravu a vyhodnocovanie predajných akcií. Spoločnosť VMD Drogerie ocenila taktiež zavedenie vernostných kariet, ktoré motivujú zákazníkov k nákupom.

ČEDOK a. s. Manažérsky informačný systém

WWW

Pre cestovnú kanceláriu ČEDOK, a.s. sme vybudovali s využitím platformy Microsoft BI jednotnú platformu reportingu na každodenné sledovanie a komunikáciu kľúčových ukazovateľov spoločnosti v oblastiach štatistiky predajov, obsadenosti letov, plnenia plánu a porovnávania cien. V budúcnosti plánujeme pokryť aj ďalšie oblasti, ako sú obsadenosť destinácií, analýza výkonnosti eCommerce, online marketingu a firemných webových stránok.

Nepamätám sa, že by bol za ostatných 20 rokov náš odbor takýto hektický. Neustále sa deje niečo, čo ovplyvňuje naše predaje. V poslednom čase sa dokonca často deje viac vecí naraz. Dynamicky zameraný reporting od spoločnosti Solitea Business Solutions je preto pre našu spoločnosť absolútnou nutnosťou. Radek Drechsler, generálny riaditeľ Čedoku

Verejná správa

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Mesto Ostrava
Česká advokátní komora
Ministerstvo financí ČR
Generální ředitelství cel ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock
Zväz poskytovateľov sociálneho poistenia v Rakúsku
Ministerstvo financí ČR, Daňová správa a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Systém pre podporu procesu Licenčnej správy

WWW

Systém využívaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR výrazne zefektívňuje správne konanie napríklad tým, že generuje rozhodnutia a uznesenia z vopred pripravených šablón. Rozhodnutie potom schvália obchodníci, zabezpečia ho elektronickým podpisom a cez informačný systém posielajú do dátových schránok. Žiadatelia môžu navyše formuláre vyplniť on-line a priebeh svojho správneho konania sledujú na webových stránkach ministerstva. 

Mesto Ostrava Vema

WWW

Ostrava využíva aplikáciu Vema už od roku 1996 a od roku 2010 je systém z jednotlivých mestských obvodov centralizovaný v spoločnom dátovom centre. Uľahčilo to ďalší rozvoj systému ako aj jeho prepojenie s Identity Managementom celého mesta.

Do systému využívaného mestom Ostrava Vema doimplementovala aplikácie ako Systemizácia, Vzdelávanie, Dochádzka alebo personálny portál. V súčasnosti je v systéme zapojených takmer 70 dochádzkových terminálov.

Česká advokátní komora Vnútorný informačný systém

WWW

Informačný systém využívaný Českou advokátní komorou zaisťuje evidenciu členov i správu súvisiacich agend, ako je napríklad povinné a nepovinné vzdelávanie advokátov či koncipientov, podpora advokátskych skúšok alebo vybavovanie sťažností. Komora taktiež pomocou systému vydáva oprávnenie k vykonávaniu advokátskej praxe a overuje status advokátov pri konaniach pred justičnými orgánmi ČR.

Systém eviduje viac než 10 000 advokátov, koncipientov a zahraničných advokátov, ktorí môžu vykonávať prax na českom území.

Ministerstvo financí ČR Systém pre správu spotrebných daní

WWW

Pre Ministerstvo financií ČR pripravila spoločnosť Solitea Business Solutions informačný systém pre úplnú správu spotrebných daní a podporu agend spojených s výberom a prerozdeľovaním pokút a poplatkov. So systémom pracuje viac než 1 800 užívateľov, ktorí majú k dispozícii údaje o takmer 2 miliónoch subjektov.

Pomocou systému úradníci jednoducho upravujú výmery, úhrady a procesné informácie a súvislosti v oblasti daní, pokút a poplatkov. Systém rieš napríklad:

 • výpočet spotrebnej dane,
 • evidenciu daňových potvrdení,
 • evidenciu pestovateľského pálenia,
 • identifikáciu platieb
 • alebo prerozdeľovanie vybraných pokút a poplatkov a ich prevod stanoveným príjemcom podľa platnej legislatívy.

Generální ředitelství cel ČR Centrálna elektronická brána

WWW

Pre Generální ředitelství cel ČR vybudovala Solitea Business Solutions centrálnu elektronickú bránu, ktorá nahrádza papierovú výmenu dokladov medzi deklarantmi, Celní správou ČR a colnými orgánmi členských štátov EU. Colné procedúry sú vďaka tomu rýchlejšie a dostupnejšie, pretože spracovávanie jednotlivých agend nie je záväzne viazané pracovnými hodinami colných úradov a prebieha nepretržite. Dômyselné riešenie dlhodobej archivácie navyše minimalizuje možnosť zneužitia a falšovania colných dokumentov.

Centrálnu elektronickú bránu využíva cez 5000 subjektov, ktoré si mesačne vymenia viac než 1 500 000 správ. Systém im zaisťuje komunikáciu napríklad pre:

 • systémy dovozu a vývozu,
 • priznanie k spotrebnej dani,
 • podávanie výkazu pre Intrastat
 • alebo celoeurópske projekty tranzitu a evidencie vybraných výrobkov v režime podmieneného oslobodenia od spotrebnej dane.

ystém je kľúčovým prvkom elektronického colného riadenia, pretože zaisťuje dôveryhodnú a právne záväznú elektronickú komunikáciu Colnej správy ČR s verejnosťou. Významne prispieva k vynikajúcemu hodnoteniu českých národných častí projektu e-Customs v krajinách Európskej únie. Ing. Karel Uhlíř, CSc. národný manažér projektov e-Customs

Ministerstvo zemědělství ČR Integrovaný zemědělský registr

WWW

Integrovaný poľnohospodársky register eviduje všetky hospodárske zvieratá v ČR a uľahčuje tak dohľadanie potenciálne nakazených zvierat alebo včasnú kontrolu mäsa. Systém taktiež slúži ako oficiálny zdroj pre vymeranie dotácie poľnohospodárom a zároveň eviduje dodržiavanie podmienok pre ich vyplatenie.

Okrem Ministerstva zemědělství ČR systém používa ešte ďalších päť dozorných orgánov. Nájdu v ňom informácie o viac než 60 000 chovateľoch a miliónoch kusov zvierat. Systém je prepojený s radom ďalších informačných systémov. Európska únia ho vyhodnotila ako jeden z najkvalitnejších systémov svojho druhu zo všetkých členských krajín.

Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock Centrálny register zvierat

Centrálny register zvierat je informačný systém pre evidenciu chovných zvierat (oviec a kôz), ktorý umožňuje detailne sledovať zviera od narodenia až po porážku. Ak sa objaví nákaza, dokáže systém identifikovať zvieratá, ktoré s nakazeným kusom prišli do styku. Pomôže tak včas zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a vzniku epidémie.

Okrem toho systém ponúka aj širokú škálu reportov a geografické rozhranie pre prezentáciu súhrnných informácií priamo na mape Turecka. Získané informácie je možné využiť aj ako podklady pre vyhodnocovanie žiadosti o dotácie. Register v súčasnosti eviduje viac než 30 000 000 zvierat a každý rok zaznamená približne 18 000 000 presunov.

Aby systém správne fungoval, museli sme prekonať jazykovú bariéru, pochopiť rozdielne pracovné návyky zahraničného klienta a zároveň sa s nimi stotožniť. Všetko sa nám ale podarilo skĺbiť a riešenie sme podľa stanoveného harmonogramu úspešne nasadili. Ing. Michal Opat, manažér divízie Aquasoft

Zväz poskytovateľov sociálneho poistenia v Rakúsku Data Systems Austria

Zväz zastrešuje poskytovateľov sociálneho poistenia v Rakúsku a medzi jeho úlohy patrí napríklad vytváranie smerníc, stanov a kompetenčných zásad, zastupovanie poskytovateľov alebo vedenie centrálnej databázy sociálneho poistenia.

Pre účtovníctvo zväz využíva modul JET REWE a správu dokumentov mu uľahčuje modul JET DMS.

S Data Systems Austria dlhodobo spolupracujeme. Oceňujeme najmä vysoký výkon, rozsah softvérových riešení JET ako aj neustále inovácie. Najviac si ale vážime vynikajúcu podporu, ktorú nám poskytujú softwaroví konzultanti DSA. Je vidieť, že si zákazníkov naozaj vážia. Mag. Friedrich Hobel, vedúci finančného oddelenia, Zväz poskytovateľov sociálneho poistenia v Rakúsku

Ministerstvo financí ČR, Daňová správa a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vema

WWW

Významná časť rezortu financií využíva informačný systém Vema už od deväťdesiatych rokov. Okrem prakticky všetkých aplikácií, ktoré Vema, a.s. štandardne ponúka, majú úradníci k dispozícii i mnoho produktov a modulov vyvinutých na mieru.

Na Ministerstvu financí ČR, Daňové správě a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pracuje viac ako 21 000 zamestnancov. Vďaka tomu je tento projekt najrozsiahlejšou implementáciou produktu Vema.

Zdravotníctvo

Fakultní nemocnice Motol
Skupina AGEL
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotné ústavy ČR

Fakultní nemocnice Motol Vema

WWW

Fakultní nemocnice Motol používa aplikáciu Vema od roku 2009. Využíva prakticky celý personálny systém Vema vrátane portálu, ktorý slúži všetkým 5 100 zamestnancom.

Do komplikovaného zdravotníckeho zariadenia sme úspešne implementovali aj aplikáciu Dochádzka.

Skupina AGEL Vema

WWW

Personálny informačný systém Vema používajú všetky nemocnice i ďalšie dcérske spoločnosti skupiny AGEL. Celkom 23 organizácií a zhruba 8 000 zamestnancov systém využíva prostredníctvom služby V4 Cloud.

Niektoré organizácie využívajú tiež outsourcingové služby Vema pre spracovanie miezd.

Vojenská zdravotní pojišťovna Integrovaný informačný systém

WWW

Informačný systém od Solitea Business Solutions podporuje všetky kľúčové procesy poisťovne vrátane spracovania výkazov zdravotnej starostlivosti. Jeho súčasťou je tiež dátový sklad s nadstavbou business intelligence a manažérskym systémom, ktorý uľahčuje rozhodovanie. Softvér je taktiež prepojený s ďalšími systémami s rôznym obsahom či technologickou architektúrou, napríklad s:

 • ekonomicko-správnym systémom,
 • spisovou službou,
 • portálom zdravotných poisťovní
 • alebo základnými registrami.

So systémom pracuje viac ako 400 užívateľov, ktorí v ňom spracovávajú údaje o takmer 700 tisíc poistencoch. Denne vykonajú približne 75 000 užívateľských transakcií. Informačný systém navyše každý deň vyhodnotí 4 000 balíčkov vykonanej starostlivosti, 800 žiadostí na súčinnosť od exekútorov a 150 hromadných oznámení od zamestnávateľov.

Zdravotné ústavy ČR Ekonomicko-správny systém

WWW

Pre zdravotné ústavy ČR pripravila Solitea Business Solutions ERP systém rozšírený o podporu zdravotných, laboratórnych a expertných služieb, ktoré zdravotné ústavy poskytujú. Vytvoril tak kompletný ekonomicko-správny systém zahŕňajúci napríklad účtovníctvo, správu majetku a skladov alebo finančné výkazy.

ERP je tiež prepojený s laboratórnymi systémami. Automaticky tak vystaví faktúry k vykonaným laboratórnym úkonom a zohľadní pritom všetky zmluvou dohodnuté požiadavky. Prácu s dokumentmi následne uľahčuje modul pre elektronický obeh a schvaľovanie dokumentov. Viac než 200 užívateľov využíva aj ďalšie pokročilé nástroje pre podporu nákupu a služieb alebo skladovú a majetkovú evidenciu.

Vďaka komplexnému ESS máme neustále aktuálny prehľad o stave a vývoji všetkých kľúčových ukazovateľov, ktoré sa týkajú obchodu, predaja, nákupu aj financií. Ing. Radim Velička, vedúci technického centra, Zdravotní ústav so sídlom v Ostrave

Školstvo

Technická univerzita v Liberci
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Základná škola Tulipánová, Nitra

Technická univerzita v Liberci ERP aj HR, Vema

WWW

Vysoká škola s 1 100 zamestnancami je zákazníkom spoločnosti Vema, a.s. od deväťdesiatych rokov. Využíva celý ERP systém Vema vrátane ekonomických aplikácií. Do systému implementovala taktiež Workflow, ktorý obsahuje napríklad aplikáciu pre evidenciu a schvaľovanie služobných ciest.

Okrem Technické univerzity v Liberci využívajú personálne systémy spoločnosti Vema, a.s. ďalšie tisíce škôl v Slovenskej i Českej republike. Od materských škôlok až po univerzity. Len aplikáciu Mzdy využíva 4 200 škôl a školských zariadení, ďalších viac než 300 škôl pracuje so systémom EKOS. 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 ERP i HR, Vema

WWW

Najstaršia stredná priemyselná škola na Morave využíva personálny informačný systém Vema od roku 1995. Uľahčuje jej vedenie agendy pre 150 zamestnancov. Od roku 2012 používa taktiež systém EKOS. Systémy navyše používa prostredníctvom služby V4 Cloud.

Okrem Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické Brno využívajú personálne systémy spoločnosti Vema, a.s. ďalšie tisíce škôl v Slovenskej i Českej republike. Od materských škôlok až po univerzity. Len aplikáciu Mzdy využíva 4 200 škôl a školských zariadení, ďalších viac než 300 škôl pracuje so systémom EKOS.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Systém pre plánovanie vzdelávacích aktivít

WWW

Pre Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pripravila Solitea Business Solutions systém, ktorý uľahčuje plánovanie vzdelávania – od vypisovania kurzov, cez registráciu a prihlasovanie účastníkov až po testovanie, hodnotenie a vedenie elektronických indexov. Súčasťou systému je taktiež portál, cez ktorý sa účastníci prihlasujú na prezenčné či dištančné kurzy alebo do e-learningu.

Systém je modulárny a preto ho inštitút kedykoľvek jednoducho rozšíri alebo prepojí s inými svojimi systémami a evidenčnými systémami poskytovateľov vzdelávania.

V súčasnosti eviduje približne 40 000 ľudí, ktorí majú celkom 100 000 účastí v rôznych kurzoch či e-learningu.

Základná škola Tulipánová, Nitra Vema

WWW

Vedenie agendy pre 120 zamestnancov uľahčuje Základnej škole Tulipánová v Nitre softvér Vema. Škola využíva nielen aplikáciu Mzdy, ale taktiež ekonomický systém EKOS.

Rovnako ako v Českej republike, aj na Slovensku patrí aplikácia Vema medzi najobľúbenejšie v školskom prostredí. Systém, ktorý zohľadňuje školské špecifiká, úspešné využíva viac ako 130 základných a prostredníctvom vyšších územných celkov i viac ako 1 000 stredných škôl.